Priser

Priser 2022 


CHEFSCOACHING

Årsabonnemang: 35.000 kr

Paket om 5 tillfällen: 11.500 kr

Enstaka samtal: 2.500 kr


COACHING - MEDARBETARE

Paket om 5 tillfällen: 5.500kr 

Enstaka samtal: 1.250 kr


COACHING - PRIVATPERSON (PRISER INKL. MOMS)

Paket om 5 tillfällen: 4.750 kr 

Enstaka samtal: 1.000 kr 


FÖRELÄSNING/WORKSHOP

*Pris gäller upp till 50 deltagare. 
Inspirationsföreläsning, ca 1-2 h: 11.500 kr

Halvdagsworkshop, ca 2-4 h: 14.500 kr

Heldagsworkshop, ca 8 h: 22.500 kr


SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR & UTVECKLINGSUPPDRAG

Skräddarsydda uppdrag debiteras per timme enligt överenskommelse.FINSTILT 

- Eventuella res och logikostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.

- Alla priser som anges ovan är exklusive moms undantaget coaching  för privatpersoner.

- Fakturering av föreläsning och workshop sker efter uppdragets genomförande. 
- Fakturering av coachning sker inför uppdragets genomförande. 

- Betalningsvillkor 30 dagar för företag, om inte annat överenskommits. 

Skicka ett meddelande